| Chovatelská pletiva | Pletiva v rámu rabicová | Lesní a ovčí pletiva |

| Eshop - Ploty, pletivo, oplocení, montáž | Jan Štěrba - Přelouč

Váš košík je prázný

img

Vlastník a provozovatel webu ploty-pletivo-montaz.cz

Jan Štěrba
DIČ: CZ 7111093308
IČO: 46519301
Č.Ú: 2601084560/2010
Mobil: +420 603 288 527
Email: jenda.sterba@tiscali.cz

Zásady ochrany osobních údajů

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona Jan Štěrba, (dále jen „správce“) informuje tazatele, jakožto subjekt údajů (dále jen „tazatel“) v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“), o zpracování jeho osobních údajů:

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou získány přímo od tazatele, a to v okamžiku odeslání dotazu. Správce se zavazuje zpracovávat přesné osobní údaje pouze za účelem oprávněných zájmů správce [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR]. Správce zpracovává osobní údaje tazatele za účelem vyřízení dotazu, který byl odeslán tazatelem. Důvodem poskytnutí osobních údajů tazatelem správci je možnost zaslat tazateli odpověď na jeho dotaz, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné. Neposkytnutí osobních údajů může mít za následek neodeslání odpovědi správcem. Správce se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše uvedeným účelem neslučitelný.

Rozsah osobních údajů

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje jen v nezbytném rozsahu ve vztahu k výše uvedenému účelu, pro který jsou zpracovávány. Rozsah osobních údajů je následující:
- Cookies
(dále jen „osobní údaje“).

Doba zpracování osobních údajů

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje, které zpracovává za výše uvedeným účelem po dobu vyřizování dotazu, a poté po dobu 2 let (správce má v daném případě oprávněný zájem na uchování těchto osobních údajů i po vyřízení dotazu z důvodu ochrany svých práv pro případ potenciálních soudních sporů). Po uplynutí této doby má správce povinnost osobní údaje zlikvidovat.

Kategorie příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů

Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpřístupněny jen příslušným zaměstnancům správce, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů. Správce rovněž prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci.

Automatizované rozhodování

Při zpracování osobních údajů tazatele nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování dle čl. 22 nařízení GDPR.

Práva subjektu údajů

Správce informuje tazatele o právech, které mu vyplývají z nařízení GDPR, zejména:

 • práva na přístup k osobním údajům (tazatel má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány dle čl. 15 nařízení GDPR);
 • práva na opravu (tazatel má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 nařízení GDPR);
 • práva na výmaz (tazatel má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 nařízení GDPR);
 • práva na omezení zpracování (tazatel má právo na to, aby správce omezil zpracování, v případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR);
 • práva vznést námitku (tazatel má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních dle čl. 21 nařízení GDPR);
 • práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (tazatel má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR);
 • práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce v souladu s čl. 30 odst. 1 písm. a) GDPR poskytuje tazateli kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů. Veškeré Vaše dotazy, podněty či jiná podání související se zpracováním Vašich osobních údajů můžete směřovat na pověřence pro ochranu osobních údajů – Jan Štěrba, emailová adresa: jenda.sterba@tiscali.cz

Prohlášení

Tazatel tímto prohlašuje, že byl správcem řádně informován o zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení GDPR a že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.


Informace o používaní cookies

Naše webové stránky ploty-pletivo-montaz.cz (dále jen „web“) používají cookies a další související technologie (pro usnadnění jsou všechny technologie označovány jako „cookies“).
Jako cookie (anglicky koláček) se v protokolu HTTP/S označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod. Pro tento účel cookies používají již prakticky všechny webové stránky na celém světě.

Rozdělení cookies podle typu

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám na web umisťuje:
Cookie první strany (first party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější.
Cookie třetí strany (third party cookie) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na:
Krátkodobé (session cookie) – po zavření prohlížeče se vymažou se z vašeho počítače
Dlouhodobé (persistent cookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, doba vymazání záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie. Můžete je také ručně odstranit.

Rozdělení cookies podle účelu:
Nutné soubory cookie
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Analytické soubory cookie
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové cookies
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.

Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie:

 • Mapy Seznam (Analytical, Tracking)
 • Smartsupp combines live chat (Analytical, Tracking)
 • TopList (Analytical, Tracking)
 • Sociální média: Facebook, Twiter (Tracking, Konverzní)
 • Google Fonts, PHP, JavaScript (Essential)
 • Ostatní (Essential)


Možnosti nastavení a vymazání cookies

Udělení souhlasu
Náš web pracuje s cookies na základě souhlasu. Dokud nevyjádříte svůj souhlas s cookie soubory na našem webu (kromě nezbytných cookies), nebudeme je používat. V případě, že nám souhlas s používáním cookies udělíte, ale později jej budete chtít odvolat, můžete tak učinit prostřednictvím níže uvedeného odkazu.
Změnit nastavení cookies

Nastavení v internetovém prohlížeči
Používání souborů cookie lze nastavit také pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.
Informace způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách nejpouživanějších prohlížečů:
Chrome
Firefox
Internet Exprorer
Safari

O firmě

O naši firmě
Aktuality
Nové produkty v eshopu
Napište nám
Obchodní podmínky
Nastavení cookies
Ochrana osobních údajů

Vybrané produkty

POSUVNÁ BRÁNA 125 X 350 CM
Pozinkované pletivo
Ornaplast 25cm plastované
Executive lourd 180cm plastované

Doporučené odkazy

Eshop - zahradná technika, dílenské nářadí ..
Eshop specializovaný na vodárny a čerpadla
Regionální portál pro Přelouč a okolí

PřeloučDnes.cz - regionální portál pro Přelouč, Chvaletice a okolí Copyright © 06/2006-2024 WebStudio InfoDnes.cz & PřeloučDnes.cz - Ing. Martin Kafka - webdesign & webprogramming Novinky|RSS XML Stat Login